اسامی ابزار آلات به انگلیسی

اسامی ابزار آلات به انگلیسی

اسامی ابزار آلات به انگلیسی

اسامی ابزار آلات به انگلیسی که در ابتدا نام ابزار آلات دستی به انگلیسی را با هم مرور میکنیم. در زیر ابزار آلات دستی دوگر با کد محصولات و شماره صفحه در کاتالوگ نیز ذکر شده است برای آشنایی باابزارآلات دستی  کمپانی دوگر نیز میتوانید اینجا کلیک کنید

(اگر نیاز به دانلود به صورت بخش بخش دارید لینک دانلود کنار محصول مورد نظر می باشد)

اسامی ابزار آلات به انگلیسی

ترجمه جعبه ابزار به انگلیسی

جعبه آبزار به انگلیسی

جعبه ابزار به انگلیسی می شود Storage  برای کسب اطلاعات بیشتر و دیدن انواع جعبه ابزار و باکس نگهداری ابزار می توانید کاتالوگ روبروی را دانلود نمایید و یا در کاتالوگ کامل کد 000 صفحه 7 را مشاهده نمایید.

ترجمه ابزار انبری به انگلیسی

انبر دست به انگلیسی

ابزار انبری  =  Pliers
انبر دست =  Combination Plier
سیم چین = cutting Plier
خار بار کن = External Circlip
خارجمع کن = Internal Circlip
دم باریک = Nose Pliers
انبر قفلی = Pliers Locking
سیم لخت کن = Wire stripper
برای کسب اطلاعات بیشتر و دیدن ابزار انبری دوگر می توانید کاتالوگ روبروی را دانلود نمایید و یا در کاتالوگ کامل کد 200 صفحه 65 را مشاهده نمایید.

ترجمه اسامی آچار ها به انگلیسی

ترجمه آچار فرانسه به انگلیسی

آچار فرانسه  =  Adjustable Wernch
آچار دو سر تخت =  Double open Ended Wrench
آچار تخت = Flat Wrench
آچار رینگی =  Ring Wrench
آچار یه سر تخت یه سر رینگ = Combination Wrench
آچار دوسر رینگ تخت = Double Ring Flat Wrench
برای کسب اطلاعات بیشتر و دیدن انواع آچار کمپانی دوگر می توانید کاتالوگ روبروی را دانلود نمایید و یا در کاتالوگ کامل کد 450 صفحه 163 را مشاهده نمایید.

ترجمه اسامی پیچ گوشتی به انگلیسی

پیچ گوشتی =  Screw Driver
فاز متر =  Testter
پیچ گوشتی دوسو = Headless Screw Driver
Double screw Driver
پیچ گوشتی چهار سو =  Foursquare Screw Driver
برای کسب اطلاعات بیشتر و دیدن انواع آچار کمپانی دوگر می توانید کاتالوگ روبروی را دانلود نمایید و یا در کاتالوگ کامل کد 300 صفحه 105 را مشاهده نمایید.

ترجمه سر پیچ ها به انگلیسی

ترجمه سرپیچ ها به انگلیسی

سرپیچ ها =  Screwdriver Bits

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیدن انواع سر پیچ گشتی های مخصوص کمپانی دوگر با کدینگ 400  می توانید کاتالوگ روبروی را دانلود نمایید و یا در کاتالوگ کامل  صفحه 105 را مشاهده نمایید.

ترجمه آچار بکس به انگلیسی

ترجمه اچار بکس به انگلیسی

آچار بکس =  Sockets

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیدن انواع آچار بکسهای های مخصوص کمپانی دوگر با کدینگ 500  می توانید کاتالوگ روبروی را دانلود نمایید و یا در کاتالوگ کامل  صفحه 217 را مشاهده نمایید.

ترجمه آچار آلن یا آچار ال به انگلیسی

ترجمه آچار الن به انگلیسی

آچار آلن =  Key Wrench

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیدن انواع آچار الن های مخصوص کمپانی دوگر با کدینگ 600 می توانید کاتالوگ روبروی را دانلود نمایید و یا در کاتالوگ کامل  صفحه 291 را مشاهده نمایید.

ترجمه آچار ترک متر به انگلیسی

ترجمه ترکمتر به انگلیسی

ترک متر =  Torque Wrench

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیدن انواع ترک متر مخصوص کمپانی دوگر با کدینگ 625 می توانید کاتالوگ روبروی را دانلود نمایید و یا در کاتالوگ کامل  صفحه 307را مشاهده نمایید.

ترجمه آچار لوله گیر به انگلیسی

ترجمه اچار لوله گیر به انگلیسی

آچار لوله گیر =  Plumbing

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیدن انواع آچار لوله گیر مخصوص کمپانی دوگر با کدینگ 650 می توانید کاتالوگ روبروی را دانلود نمایید و یا در کاتالوگ کامل  صفحه 317 را مشاهده نمایید.

ترجمه چکش به انگلیسی

ترجمه چکس به انلگلیسی

چکش =  Plumbing

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیدن انواع آچار لوله گیر مخصوص کمپانی دوگر با کدینگ 700 می توانید کاتالوگ روبروی را دانلود نمایید و یا در کاتالوگ کامل  صفحه 327 را مشاهده نمایید.

ترجمه ابزار آلات به انگلیسی

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.