مته ته کنیک ماکینا تاکیم HSS دین 345

مته ته کنیک ماکینا تاکیم HSS دین 345

مته ته کنیک ماکینا تاکیم HSS دین 345  که با نام مته ته کنیک سه گل نیز معروف است که بسته به نیاز خود میتوانید سایز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
لطفا سایز مته ته کنیک خود را از نوار کشویی زیر  انتخاب نمایید:

پاک کردن

توضیحات

کد محصول قطرمته  قد کل اندازه کارگیر
B00004002050 20,50 243 145
B00004002100 21,00 243 145
B00004002150 21,50 248 150
B00004002200 22,00 248 150
B00004002250 22,50 253 155
B00004002300 23,00 253 155
B00004002350 23,50 276 155
B00004002400 24,00 281 160
B00004002450 24,50 281 160
B00004002500 25,00 281 160
B00004002550 25,50 286 165
B00004002600 26,00 286 165
B00004002650 26,50 286 165
B00004002700 27,00 291 170
B00004002750 27,50 291 170
B00004002800 28,00 291 170
B00004002850 28,50 296 175
B00004002900 29,00 296 175
B00004002950 29,50 296 175
B00004003000 30,00 296 175
B00004003050 30,50 301 180
B00004003100 31,00 301 180
B00004003150 31,50 301 180
B00004003200 32,00 334 185
B00004003250 32,50 334 185
B00004003300 33,00 334 185
B00004003350 33,50 334 185
B00004003400 34,00 339 190
B00004003450 34,50 339 190
B00004003500 35,00 339 190
B00004003550 35,50 339 190
B00004003600 36,00 344 195
B00004003650 36,50 344 195
B00004003700 37,00 344 195
B00004003750 37,50 344 195
B00004003800 38,00 349 200
B00004003850 38,50 349 200
B00004003900 39,00 349 200
B00004003950 39,50 349 200
B00004004000 40,00 349 200
B00004004100 41 354 205
B00004004200 42 354 205
B00004004300 43 359 210
B00004004400 44 359 210
B00004004500 45 359 210
B00004004600 46 364 215
B00004004700 47 364 215
B00004004800 48 369 220
B00004004900 49 369 220
B00004005000 50 369 220
B00004005100 51 412 225
B00004005200 52 412 225
B00004005300 53 412 225
B00004005400 54 417 230
B00004005500 55 417 230
B00004005600 56 417 230
B00004005700 57 422 235
B00004005800 58 422 235
B00004005900 59 422 235
B00004006000 60 422 235
B00004006100 61 427 240
B00004006200 62 427 240
B00004006300 63 427 240
B00004006400 64 432 245
B00004006500 65 432 245
B00004006600 66 432 245
B00004006700 67 432 245
B00004006800 68 437 250
B00004006900 69 437 250
B00004007000 70 437 250
B00004007100 71 442 255
B00004007200 72 442 255
B00004007300 73 442 255
B00004007400 74 442 255
B00004007500 75 442 255
B00004007600 76 447 260
B00004007700 77 514 260
B00004007800 78 514 260
B00004007900 79 514 260
B00004008000 80 514 260
B00004008100 81 519 265
B00004008200 82 519 265
B00004008300 83 519 265
B00004008400 84 519 265
B00004008500 85 519 265
B00004008600 86 524 270
B00004008700 87 524 270
B00004008800 88 524 270
B00004008900 89 524 270
B00004009000 90 524 270
B00007400800 8,00 156 75
B00007400850 8,50 156 75
B00007400900 9,00 162 81
B00007400950 9,50 162 81
B00007401000 10,00 168 87
B00007401050 10,50 168 87
B00007401100 11,00 175 94
B00007401150 11,50 175 94
B00007401200 12,00 182 101
B00007401250 12,50 182 101
B00007401300 13,00 182 101
B00007401350 13,50 189 108
B00007401400 14,00 189 108
B00007401450 14,50 212 114
B00007401500 15,00 212 114
B00007401550 15,50 218 120
B00007401600 16,00 218 120
B00007401650 16,50 223 125
B00007401700 17,00 223 125
B00007401750 17,50 228 130
B00007401800 18,00 228 130
B00007401850 18,50 233 135
B00007401900 19,00 233 135
B00007401950 19,50 238 140
B00007402000 20,00 238 140

اطلاعات بیشتر

مته ته کنیک ماکینا تاکیم HSS دین 345

سایز 8 میلی متری, سایز 8.5 میلی متری, سایز 9 میلی متری, سایز 9.5 میلی متری, سایز 10 میلی متری, سایز 10.5 میلی متری, سایز 11 میلی متری, سایز 11.5 میلی متری, سایز 12 میلی متری, سایز 12.5 میلی متری, سایز 13 میلی متری, سایز13.5 میلی متری, سایز 14 میلی متری, سایز 14.5 میلی متری, سایز 15 میلی متری, سایز 15.5 میلی متری, سایز 16 میلی متری, سایز 16.5 میلی متری, سایز 17 میلی متری, سایز 17.5 میلی متری, سایز 18 میلی متری, سایز 18.5 میلی متری, سایز 19 میلی متری, سایز 19.5 میلی متری, سایز 20 میلی متری, سایز 20.5 میلی متری, سایز 21 میلی متری, سایز 21.5 میلی متری, سایز 22 میلی متری, سایز 22.5 میلی متری, سایز23 میلی متری, سایز 23.5 میلی متری, سایز 24 میلی متری, سایز 24.5 میلی متری, سایز 25 میلی متری, سایز 25.5 میلی متری, سایز 26 میلی متری, سایز 26.5 میلی متری, سایز 27 میلی متری, سایز 27.5 میلی متری, سایز 28 میلی متری, سایز 28.5 میلی متری, سایز 29 میلی متری, سایز 29.5 میلی متری, سایز 30 میلی متری, سایز 30.5 میلی متری, سایز 31 میلی متری, سایز 32 میلی متری, سایز 33 میلی متری, سایز 34 میلی متری, سایز 35 میلی متری, سایز 36 میلی متری, سایز 37 میلی متری, سایز 38 میلی متری, سایز 39 میلی متری, سایز 40 میلی متری, سایز 41 میلی متری, سایز 42 میلی متری, سایز 43 میلی متری, سایز 44 میلی متری, سایز 45 میلی متری, سایز 46 میلی متری, سایز 47 میلی متری, سایز 48 میلی متری, سایز 49 میلی متری, سایز 50 میلی متری, سایز 51 میلی متری, سایز 52 میلی متری, سایز 53 میلی متری, سایز 54 میلی متری, سایز 55 میلی متری