قلاویز دستی HSS دین 352 ماکینا تاکیم

قلاویز دستی HSS دین 352 ماکینا تاکیم

قلاویز دستی HSS دین 352 برند ماکینا تاکیم (سه گل) با کیفیت مرغوب و بهترین نوع قلاویز برای فعالیتهای صنعتی
لطفا سایز قلاویز دستی خود را در نوار کشویی زیر انتخاب نمایید (سایزهای موجود  M12 ,M30, M22, M16, M14, M12 , M11, M10 , M8 , M6 , M5 , M4 , M3 ,M2  ): (در جدول پایین صفحه و تصاویر اطلاعات بیشتر موجود است)

 

پاک کردن

توضیحات

قلاویز دستی HSS دین 352 ماکینا تاکیم:

کد محصول قطرسر قلاویز(mm) P pitch قد کل (mm) اندازه گیر (mm) قطرانتها قلاویز(mm) k (h12) (mm)
B00100040200 M2 0.4 40 8 2,8 2,1
B00100040250 M2,5 0.45 40 9 2,8 2,1
B00100040300 M3 0.5 40 11 3,5 2,7
B00100040350 M3,5 0.6 45 13 4,0 3,0
B00100040400 M4 0.7 45 13 4,5 3,4
B00100040450 M4.5 0.75 50 16 6,0 4,9
B00100040500 M5 0.8 50 16 6,0 4,9
B00100040600 M6 1 56 19 6,0 4,9
B00100040700 M7 1 56 19 6,0 4,9
B00100040800 M8 1.25 63 22 6,0 4,9
B00100040900 M9 1.25 63 22 7,0 5,5
B00100041000 M10 1.5 70 24 7,0 5,5
B00100041100 M11 1.5 70 24 8,0 6,2
B00100041200 M12 1.75 75 28 9,0 7,0
B00100041400 M14 2 80 30 11,0 9,0
B00100041600 M16 2 80 32 12,0 9,0
B00100041800 M18 2.5 95 34 14,0 11,0
B00100042000 M20 2.5 95 34 16,0 12,0
B00100042200 M22 2.5 100 34 18,0 14,5
B00100042400 M24 3 110 38 18,0 14,5
B00100042600 M26 3 110 38 20 16
B00100042700 M27 3 110 38 20 16,0
B00100042800 M28 3 110 38 20 16
B00100043000 M30 3.5 125 45 22,0 18,0
B00100043300 M33 3.5 125 50 25,0 20,0
B00100043600 M36 4 150 56 28,0 22
B00100043900 M39 4 150 60 32 24
B00100044200 M42 4.5 150 60 32 24
B00100044500 M45 4.5 160 65 36 29
B00100044800 M48 5 180 70 36 29
B00100045200 M52 5 180 70 40 32
B00100045600 M56 5.5 200 70 40 35

اطلاعات بیشتر

قلاویز دستی HSS دین 352

سایز M2 میلی متر, سایز M2.5 میلی متر, سایز M3 میلی متر, سایز M3.5 میلی متر, سایز M4 میلی متر, سایز M4.5 میلی متر, سایز M5 میلی متر, سایز M6 میلی متر, سایز M7 میلی متر, سایز M8 میلی متر, سایز M9 میلی متر, سایز M10 میلی متر, سایز M11 میلی متر, سایز M12 میلی متر, سایز M14 میلی متر, سایز M16 میلی متر, سایز M18 میلی متر, سایز M20 میلی متر, سایز M22 میلی متر, سایز M24 میلی متر, سایز M26 میلی متر, سایز M27 میلی متر, سایز M28 میلی متر, سایز M30 میلی متر, سایز M33 میلی متر, سایز M36 میلی متر, سایز M39 میلی متر, سایز M42 میلی متر, سایز M45 میلی متر, سایز M27 میلی متر, سایز M48 میلی متر, سایز M52 میلی متر, سایز M56 میلی متر