پک آچار فرانسه دوگر

پک آچار فرانسه دوگر

پک آچار فرانسه دوگر دربسته های زیبای 10 عددی به ابعاد << 230*210*155 >> محتوی 4 عدد آچار فرانسه 200 میلیمتری =8 اینچ و 6 عدد آچار فرانسه 250 میلی متری =10 اینچ هم وجود دارد , این روش فروش برای آچار فرانسه هایی در این اندازه هستند ، خیلی مرسوم میباشد و هم اکنون در کشورهای آسیایی و خاور میانه ای هم رواج پیداکرده است .

توضیحات

پک آچار فرانسه دوگر اسپانیایی از شکل مهندسی خاصی برخورداراست از متریال crV کرم وانادیم ، با تافنس بالا و تنظیم از بیرون به صورت پیج مهندسی ، این قابلیت را ایجاد میکند که براحتی تنظیم آچار صورت پذیرد .

سیستم تنظیم تعلیم گرفته از علم غیاث الدین جمشید کاشانی است که این سیستم را اختراع کرد و بادیگر آچار فرانسه ها که از پیچ وچرخ ارشمیدسی استفاده میشود متفاوت است .این اچارها  داخل دست خوب کلمپ میشود اسودگی و سهولت در انجام کاررا برای کارگر فراهم میکند .