اچار الن شش گوش میلیمتری دربسته بندی 9 عددی مخصوص

اچار الن شش گوش میلیمتری دربسته بندی 9 عددی مخصوص

اچار الن شش گوش  دربسته بندی 9  عددی مخصوص  DOGHER

با کد 600 SHORT HEX، آچار آلن با کلگی نرمال شش گوش و طول کوتاه،  از کیفیت کُرم  وانادیم با سیستم متریک با اقطار مختلف از 1.5 الی 10 میلی متر .