آچار فرانسه دستگیره عایق دوگر کد 495

آچار فرانسه دستگیره عایق دوگر کد 495

این آچار فرانسه کمپانی دوگر با کیفیت کرم وانادیم و دستگیره عایق با دومتریال رنگ صورتی زل مایل به قرمزو دیگری مشکی که قسمت مشکی باعث بهتر کلمپ شدن در دست را مهیا میکند وعایق 1000 ولت هم میباشد.  قسمت قرمزبیشتر حکم عایق خاص مقاوم تا 1000 ولت را بعهده دارد.

لطفا از بین سایزهای زیر انتخاب نمایید:

پاک کردن

توضیحات

آچار فرانسه دستگیره عایق دوگر کد 495
دومواد بودن دستگیره مزیتی است که کارکردن با این آچار را مهم جلوه داده و مصرف قابل قبولی را برای آن در نظر گرفته اند از شاخصه های مهم این دستگیره عا یق در مقابل جریان الکتریسیته این است که وقتی زیاد از ان استفاده شود  دستگیره حالت خشک پیدا کرده وکارگران متوجه میشوند که عمر دستگیره به سر امده وبه جهت حفظ جان نباید از ان استفاده گردد بدین ترتیب امنیت بالایی را برای مصرف کننده رقم میزند .
عمده ترین مصرف این آچارفرانسه در دوسایز 250&200 میلی متری است وبدلیل حساس بودن آن از انبار کردن این آچاربا دستگیره معموال خودداری میکنند و عمدتا آنها را بدون دستگیره تولید وپس از اخذ سفارش قطعی آن را دستگیره میزنند که زمان بسیار کمی برای ان منظور میشود .و خیلی سریع اماده میگردد .

اطلاعات بیشتر

لطفا سایز آچار فرانسه مورد نظر خود را انتخاب نمایید:

سایز 200 میلی متری, سایز 250 میلی متری