برچسب محصولات - سایز سیم چین عایق دار دسته آبی دوگر