تگ - قیمت مته الماس

مته الماس و قیمت مته الماس

مته الماس مته سر الماس MORS TAPER SHANK TWIST DRILL مته سر الماس به چندین روش و تنوع ازجمله دین 345 ,341,1870 ,1869 .343 با کیفیتهای HSS ,HSS CO ,HSS-E , HSS+ H.M POINT در دین و استاندارهای مختلف تولید میگردند . مته سر الماسه مخصوص فولاد مته سر الماسه مخصوص فولاد  برای متریال فولادی سخت تولید می شود لازم به ذکر است این مته بدون سر الماسه با متریال کبالت دار هم تولید میشودکه در اصل این مته ها برای قطعه کارهایی است که از جنس هاردوکس HARDOX است. برای...

مته سر الماس

مته سر الماس MORS TAPER SHANK TWIST DRILL. این مته به چندین روش و تنوع ازجمله دین 345 ,341,1870 ,1869 .343 با کیفیتهای HSS ,HSS CO ,HSSE , HSS+ H.M POINT , تولید میگردند در ,دین و استاندارهای مختلف، مته سر الماسه مخصوص فولاد مخصوص متریال فولادی سخت , این مته بدون سر الماسه هم تولید میشود با متریال کبالت دار که اصالتا این مته ها برای قطعه کارهایی است که از جنس ها ردوکس HARDOX است .