برچسب - شش گوشه آچار آلن

سری یا همان کلگی های پیچ های دستگاه های صنعتی و آچار آلن

سری یا همان کلگی های پیچ های دستگاه های صنعتی و آچار آلن

 سری یا همان کلگی های پیچ های دستگاه های صنعتی و آچار آلن پیچ ها مصارف متعددی دارند و در هریک از لوازم صنعتی به نحوی هستند که برای باز وبسته کردن انها باید ابزار و آچاری در خور و  مناسب همان پیچ استفاده شود و از ان جهت که، پیچ‌ها از مواد گوناگون و با سری‌(( کله گی ))، های متفاوتی تولید شده است وبا اشکال هندسی خاصی کله گی انها تولید شده اند،  این تنوع باعث شده [...]

ادامه مطلب...