مته مرغک HSS دین 333 ماکینا تاکیم

مته مرغک HSS دین 333 ماکینا تاکیم

مته مرغک HSS دین 333 ماکینا تاکیم (سه گل)  قابلیت خوب این مته ورود بسیار اسان در قطعه کار می باشد  صنعتگرانی که از این مته برای ایجاد سنتر و نشانه گذاری استفاده میکنند , به دقت ابعادی محصولشان کمک میکنند .

پاک کردن

توضیحات

مته مرغک HSS دین 333 ماکینا تاکیم (سه گل)

Product Code d1 (mm) d2 (h9) (mm) L1 (mm) L2 (mm)
B00010010100 1,00 3,15 31,5 1,3
B00010010125 1,25 3,15 31,5 1,6
B00010010160 1,60 4,00 35,5 2,0
B00010010200 2,00 5,00 40,0 2,5
B00010010250 2,50 6,30 45,0 3,1
B00010010315 3,15 8,00 50,0 3,9
B00010010400 4,00 10,00 56,0 5,0
B00010010500 5,00 12,50 63,0 6,3
B00010010630 6,30 16,00 71,0 8,0
B00010010800 8,00 20,00 80,0 10,1
B00010011000 10,00 25,00 100,0 12,8
B00010011250 12.5 31.5 125 16.5

مته مرغک HSS دین 345 ماکینا تاکیم به صورت اینترنتی با ما همراه باشید.

اطلاعات بیشتر

مته مرغک HSS دین 345 ماکینا تاکیم

سایز 1,00 میلی متری, سایز 1,25 میلی متری, سایز 1,60 میلی متری, سایز 2,00 میلی متری, سایز 2,50 میلی متری, سایز 3,15 میلی متری, سایز 4,00 میلی متری, سایز 5,00 میلی متری, سایز 6,30 میلی متری, سایز 8,00 میلی متری, سایز 10,00 میلی متری, سایز 12.5 میلی متری