مته بلند HSS دین 340 ماکینا تاکیم

مته بلند HSS دین 340 ماکینا تاکیم

مته بلند HSS دین 340 ماکینا تاکیم (سه گل) سریه نقره ایی بهترین در کیفیت وبا عمر وکارایی بالا
HSS-E Din 340 Straight Shank Long Twist Drills – Silver Series
لطفا سایزمته بلند مورد نظر خود را از سایزهای موجود در انبار را در نوار کشویی زیر انتخاب نمایید:

پاک کردن

توضیحات

مته بلند HSS دین 340 ماکینا تاکیم

کد محصولات سایز قطر مته (mm)  سایز کل مته (mm)  سایز اندازه گیر (mm)
B00008610100 1 56 33
B00008610110 1.1 60 37
B00008610120 1.2 65 41
B00008610130 1.3 65 41
B00008610140 1.4 70 45
B00008610150 1.5 70 45
B00008610160 1.6 76 50
B00008610170 1.7 76 50
B00008610180 1.8 80 53
B00008610190 1.9 80 53
B00008610200 2 85 56
B00008610210 2.1 85 56
B00008610220 2.2 90 59
B00008610230 2.3 90 59
B00008610240 2.4 95 62
B00008610250 2.5 95 62
B00008610260 2.6 95 62
B00008610270 2.7 100 66
B00008610280 2.8 100 66
B00008610290 2.9 100 66
B00008610300 3 100 66
B00008610310 3.1 106 69
B00008610320 3.2 106 69
B00008610330 3.3 106 69
B00008610340 3.4 112 73
B00008610350 3.5 112 73
B00008610360 3.6 112 73
B00008610370 3.7 112 73
B00008610380 3.8 119 78
B00008610390 3.9 119 78
B00008610400 4 119 78
B00008610410 4.1 119 78
B00008610420 4.2 119 78
B00008610430 4.3 126 82
B00008610440 4.4 126 82
B00008610450 4.5 126 82
B00008610460 4.6 126 82
B00008610470 4.7 126 82
B00008610480 4.8 132 87
B00008610490 4.9 132 87
B00008610500 5 132 87
B00008610510 5.1 132 87
B00008610520 5.2 132 87
B00008610530 5.3 132 87
B00008610540 5.4 139 91
B00008610550 5.5 139 91
B00008610560 5.6 139 91
B00008610570 5.7 139 91
B00008610580 5.8 139 91
B00008610590 5.9 139 91
B00008610600 6 139 91
B00008610610 6.1 148 97
B00008610620 6.2 148 97
B00008610630 6.3 148 97
B00008610640 6.4 148 97
B00008610650 6.5 148 97
B00008610660 6.6 148 97
B00008610670 6.7 148 97
B00008610680 6.8 156 102
B00008610690 6.9 156 102
B00008610700 7 156 102
B00008610710 7.1 156 102
B00008610720 7.2 156 102
B00008610730 7.3 156 102
B00008610740 7.4 156 102
B00008610750 7.5 156 102
B00008610760 7.6 165 109
B00008610770 7.7 165 109
B00008610780 7.8 165 109
B00008610790 7.9 165 109
B00008610800 8 165 109
B00008610810 8.1 165 109
B00008610820 8.2 165 109
B00008610830 8.3 165 109
B00008610840 8.4 165 109
B00008610850 8.5 165 109
B00008610860 8.6 175 115
B00008610870 8.7 175 115
B00008610880 8.8 175 115
B00008610890 8.9 175 115
B00008610900 9 175 115
B00008610910 9.1 175 115
B00008610920 9.2 175 115
B00008610930 9.3 175 115
B00008610940 9.4 175 115
B00008610950 9.5 175 115
B00008610960 9.6 184 121
B00008610970 9.7 184 121
B00008610980 9.8 184 121
B00008610990 9.9 184 121
B00008611000 10 184 121
B00008611010 10.1 184 121
B00008611020 10.2 184 121
B00008611030 10.3 184 121
B00008611040 10.4 184 121
B00008611050 10.5 184 121
B00008611060 10.6 184 121
B00008611070 10.7 195 128
B00008611080 10.8 195 128
B00008611090 10.9 195 128
B00008611100 11 195 128
B00008611130 11.3 195 128
B00008611140 11.4 195 128
B00008611150 11.5 195 128
B00008611170 11.7 195 128
B00008611180 11.8 195 128
B00008611190 11.9 205 134
B00008611200 12 205 134
B00008611220 12.2 205 134
B00008611230 12.3 205 134
B00008611250 12.5 205 134
B00008611270 12.7 205 134
B00008611280 12.8 205 134
B00008611300 13 205 134
B00008611320 13.2 205 134
B00008611350 13,50 214 140
B00008611400 14,00 214 140
B00008611450 14,50 220 144
B00008611500 15,00 220 144
B00008611550 15,50 227 149
B00008611600 16,00 227 149
B00008611650 16,50 235 154
B00008611700 17,00 235 154
B00008611750 17,50 241 158
B00008611800 18,00 241 158
B00008611850 18,50 247 162
B00008611900 19,00 247 162
B00008611950 19,50 254 166
B00008612000 20,00 254 166


لطفا سایز مته بلند خود را انتخاب نمایید.

 

 

اطلاعات بیشتر

مته بلند HSS دین 340 ماکینا تاکیم

سایز 1 میلی متر, سایز 1.1 میلی متر, سایز 1.2 میلی متر, سایز 1.3 میلی متر, سایز 1.4 میلی متر, سایز 1.5 میلی متر, سایز 1.6 میلی متر, سایز 1.7 میلی متر, سایز 1.8 میلی متر, سایز 1.9 میلی متر, سایز 2 میلی متر, سایز 2.1 میلی متر, سایز 2.2 میلی متر, سایز 2.3 میلی متر, سایز 2.4 میلی متر, سایز 2.5 میلی متر, سایز 2.6 میلی متر, سایز 2.7 میلی متر, سایز 2.8 میلی متر, سایز 2.9  میلی متر, سایز 3 میلی متر, سایز 3.1 میلی متر, سایز 3.2 میلی متر, سایز 3.3 میلی متر, سایز 3.4 میلی متر, سایز 3.5 میلی متر, سایز 3.6 میلی متر, سایز 3.7 میلی متر, سایز 3.8 میلی متر, سایز 3.9 میلی متر, سایز 4 میلی متر, سایز 4.1 میلی متر, سایز 4.2 میلی متر, سایز 4.3 میلی متر, سایز 4.4 میلی متر, سایز 4.5 میلی متر, سایز 4.6 میلی متر, سایز 4.7 میلی متر, سایز 4.8 میلی متر, سایز 4.9 میلی متر, سایز 5 میلی متر, سایز 5.1 میلی متر, سایز 5.2 میلی متر, سایز 5.3 میلی متر, سایز 5.4 میلی متر, سایز 5.5 میلی متر, سایز 5.6 میلی متر, سایز 5.7 میلی متر, سایز 5.8 میلی متر, سایز 5.9 میلی متر, سایز 6 میلی متر, سایز 6.1 میلی متر, سایز 6.2 میلی متر, سایز 6.3 میلی متر, سایز 6.4 میلی متر, سایز 6.5 میلی متر, سایز 6.6 میلی متر, سایز 6.7 میلی متر, سایز 6.8 میلی متر, سایز 6.9 میلی متر, سایز 7 میلی متر, سایز 7.1 میلی متر, سایز 7.2 میلی متر, سایز 7.3 میلی متر, سایز 7.4 میلی متر, سایز 7.5 میلی متر, سایز 7.6 میلی متر, سایز 7.7 میلی متر, سایز 7.8 میلی متر, سایز 7.9 میلی متر, سایز 8 میلی متر, سایز 8.1 میلی متر, سایز 8.2 میلی متر, سایز 8.3 میلی متر, سایز 8.4 میلی متر, سایز 8.5 میلی متر, سایز 8.6 میلی متر, سایز 8.7 میلی متر, سایز 8.8 میلی متر, سایز 8.9 میلی متر, سایز 9 میلی متر, سایز 9.1  میلی متر, سایز 9.2 میلی متر, سایز 9.3 میلی متر, سایز 9.4 میلی متر, سایز 9.5 میلی متر, سایز 9.6 میلی متر, سایز 9.7 میلی متر, سایز 9.8 میلی متر, سایز 9.9 میلی متر, سایز 10 میلی متر, سایز 10.1 میلی متر, سایز 10.2 میلی متر, سایز 10.3 میلی متر, سایز 10.4 میلی متر, سایز 10.5 میلی متر, سایز 10.6 میلی متر, سایز 10.7 میلی متر, سایز 10.8 میلی متر, سایز 10.9 میلی متر, سایز 11 میلی متر, سایز 11.3 میلی متر, سایز 11.4 میلی متر, سایز 11.5 میلی متر, سایز 11.7 میلی متر, سایز 11.8 میلی متر, سایز 11.9 میلی متر, سایز 12 میلی متر, سایز 12.2 میلی متر, سایز 12.3 میلی متر, سایز12.5 میلی متر, سایز 12.7 میلی متر, سایز 12.8 میلی متر, سایز 13 میلی متر, سایز 13.2  میلی متر, سایز 13,50  میلی متر, سایز 14,00  میلی متر, سایز 14,50 میلی متر, سایز 15,00  میلی متر, سایز 15,50 میلی متر, سایز 16,00 میلی متر, سایز 16,50  میلی متر, سایز17,00 میلی متر, سایز 17,50 میلی متر, سایز 18,00 میلی متر,  سایز 18,50 میلی متر, سایز 19,00 میلی متر, سایز19,50  میلی متر, سایز20,00 میلی متر