قیچی ورق بر سرچپ سبز دوگر

توضیحات تکمیلی

لطفا سایز قیچی ورق بر سرچپ سبز دوگر را انتخاب نمایید

سایز 250 میلی متری