قیچی ورق بر مستقیم زرد دوگر

توضیحات تکمیلی

لطفا سایز قیچی ورق بر مستقیم زرد دوگر را انتخاب نمایید

سایز 250 میلی متری