قلاویز ماشینی HSS-E دین DIN371/c ماکینا تاکیم

قلاویز ماشینی HSS-E دین DIN371/c ماکینا تاکیم

قلاویز ماشینی HSS-E دین DIN371/c برند ماکینا تاکیم که به سه گل نیز معروف است ساخت کشور ترکیه است این قلاویز  دارای سایز بین 2 الی 12 و تلرانس 6H را دارا می باشد.

لطفا سایز قلاویز ماشینی HSS-E دین DIN371/c برند ماکینا تاکیم را انتخاب نمایید:

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

توضیحات

قلاویز ماشینی HSS-E دین DIN371/c  ماکینا تاکیم

Product Code d1 (mm) P pitch L1 (mm) L2 (mm) d2 (mm) k (h12) (mm)
B00105720200 M2 0.4 45 8 2,8 2,1
B00105720250 M 2,5 0.45 50 9 2,8 2,1
B00105720300 M3 0.5 56 11 3,5 2,7
B00105720350 M3,5 0.6 56 13 4,0 3,0
B00105720400 M4 0.7 63 13 4,5 3,4
B00105720450 M4,5 0.75 70 16 6,0 4,9
B00105720500 M5 0.8 70 16 6,0 4,9
B00105720600 M6 1 80 19 6,0 4,9
B00105720700 M7 1 80 19 7,0 5,5
B00105720800 M8 1.25 90 22 8,0 6,2
B00105720900 M9 1.25 90 22 9,0 7,0
B00105721000 M10 1.5 100 24 10,0 8,0
B00105721200 M12 1.75 110 28 12,0 9,0

اطلاعات بیشتر

لطفا سایز قلاویز ماشینی HSS-E دین 371C ماکینا تاکیم

قلاویز ماشینی M8 HSS-E, قلاویز ماشینی M10 HSS-E, قلاویز ماشینی M12 HSS-E, قلاویز ماشینی M6 روکش طلایی, قلاویز ماشینی M8 روکش طلایی, قلاویز ماشینی M10 روکش طلایی, قلاویز ماشینی M10 دور سفید, قلاویز ماشینی M5 بصورت 35 درجه مار پیچ, قلاویز ماشین M8 بصورت 35 درجه مار پیچ, قلاویز ماشینی M6 بصورت 35 درجه مار پیچ, قلاویز ماشینی M12 بصورت 35 درجه مار پیچ, قلاویز ماشینی M8 دور قرمز 25 درجه مارپیچ, قلاویز ماشینی M6 دور قرمز 25 درجه مار پیچ, قلاویز ماشینی M12 دور قرمز 25 درجه مار پیچ, قلاویز ماشینی M10 روکش طلایی 35 درجه مارپیچ, قلاویز ماشینی M8 دور آبی 35 درجه مارپیچ, قلاویز ماشینی M10 دور آبی 35 درجه مار پیچ, قلاویز ماشینی M12 دور آبی 35 درجه مار پیچ, قلاویز ماشینی M10 دور سبز 35 درجه مارپیچ, قلاویز ماشینی M10 دور سفید 15 درجه مارپیچ, قلاویز ماشینی M10 دور سبز 15 درجه مار پیچ, قلاویز ماشینی M6 روکش طلایی 35 درجه مار پیچ