قلاویز دستی HSS-E روکش دار 352 ماکینا تاکیم

قلاویز دستی HSS-E روکش دار 352 ماکینا تاکیم

قلاویز دستی HSS-E روکش دار 352 برند ماکینا تاکیم (سه گل) کارایی عالی وبهترین در موغوبیت و ماندگاری

برای مشخصات بیشتر به تصاویر و پایین صفحه مراجعه شود.

لطفا سایز مورد قلاویز دستی HSS-E روکش دار 352 خود را از سایزهای موجود در انبار انتخاب کنید:  

پاک کردن

توضیحات

قلاویز دستی HSS-E روکش دار 352 ماکینا تاکیم:
سایز ها به میلی متری میباشد

کد محصول قطرسر قلاویز(mm) P pitch قد کل (mm) اندازه گیر (mm) d2 (mm) k (h12) (mm)
B00109490300 M3 0.5 40 11 3,5 2,7
B00109490400 M4 0.7 45 13 4,5 3,4
B00109490500 M5 0.8 50 16 6,0 4,9
B00109490600 M6 1 56 19 6,0 4,9
B00109490700 M7 1 56 19 6,0 4,9
B00109490800 M8 1.25 63 22 6,0 4,9
B00109490900 M9 1.25 63 22 7,0 5,5
B00109491000 M10 1.5 70 24 7,0 5,5
B00109491100 M11 1.5 70 24 8,0 6,2
B00109491200 M12 1.75 75 28 9,0 7,0
B00109491400 M14 2 80 30 11,0 9,0
B00109491600 M16 2 80 32 12,0 9,0
B00109491800 M18 2.5 95 34 14,0 11,0
B00109492000 M20 2.5 95 34 16,0 12,0
B00109492200 M22 2.5 100 34 18,0 14,5
B00109492400 M24 3 110 38 18,0 14,5
B00109492600 M26 3 110 38 20 16
B00109492700 M27 3 110 38 20 16,0
B00109492800 M28 3 110 38 20 16
B00109493000 M30 3.5 125 45 22,0 18,0

برای خرید قلاویز دستی HSS-E روکش دار 352 برند ماکینا تاکیم با ما همراه شوید.

اطلاعات بیشتر

قلاویز دستی HSS-E روکش دار 352 ماکینا تاکیم

سایز M3 میلی متر, سایز M4 میلی متر, سایز M5 میلی متر, سایز M6 میلی متر, سایز M7 میلی متر, سایز M8 میلی متر, سایز M9 میلی متر, سایز M10 میلی متر, سایز M11 میلی متر, سایز M12 میلی متر, سایز M14 میلی متر, سایز M16 میلی متر, سایز M18 میلی متر, سایز M20 میلی متر, سایز M22 میلی متر, سایز M24 میلی متر, سایز M26 میلی متر, سایز M27 میلی متر, سایز M28 میلی متر, سایز M30 میلی متر