سیمچین گلوبند عایق دار 1000 ولت دوگر

توضیحات

سیمچین گلوبند عایق دار 1000 ولت دوگر

اطلاعات بیشتر

لطفا سایز سیمچین گلوبند عایق دار 1000 ولت دوگر را انتخاب نمایید

سایز 160 میلی متری, سایز 180 میلی متری, سایز 200 میلی متری