برقو دستی ته کنیک HSS دین 206 ماکیناتاکیم (سه گل)

برقو دستی ته کنیک HSS دین 206 ماکیناتاکیم (سه گل)

بُرقو ابزاری است برای بزرگ‌تر کردن یا گرد کردن سوراخ‌های ایجادشده با مته ساخته شده است

لطفا سایز برقو دستی ته کنیک HSS دین 206 ماکیناتاکیم (سه گل) را انتخاب نمایید:

 

پاک کردن

توضیحات

برقو دستی ته کنیک HSS دین 206 ماکیناتاکیم (سه گل) :

 

 کد محصول d1 (mm) L1 (mm) L2 (mm) k mm
B00301010200 2,0 50 25 1.60
B00301010250 2.5 58 29 2.10
B00301010300 3,0 62 31 2,24
B00301010350 3.5 71 35 2.70
B00301010400 4,0 76 38 3,15
B00301010450 4,5 81 41 3,55
B00301010500 5,0 87 44 4,00
B00301010550 5,5 93 47 4,50
B00301010600 6,0 93 47 4,50
B00301010650 6,5 100 50 5,00
B00301010700 7,0 107 54 5,60
B00301010750 7.5 107 54 5.60
B00301010800 8,0 115 58 6,30
B00301010850 8,5 115 58 6,30
B00301010900 9,0 124 62 7,10
B00301010950 9.5 124 62 7.10
B00301011000 10,0 133 66 8,00
B00301011050 10.5 133 66 8.00
B00301011100 11,0 142 71 9,00
B00301011150 11,5 142 71 9.00
B00301011200 12,0 152 76 10,00
B00301011250 12.5 152 76 10.00
B00301011300 13,0 152 76 10,00
B00301011350 13.5 163 81 11.20
B00301011400 14,0 163 81 11,20
B00301011450 14.5 163 81 11.20
B00301011500 15,0 163 81 11,20
B00301011550 15.5 175 87 12.50
B00301011600 16,0 175 87 12,50
B00301011650 16.5 175 87 12.50
B00301011700 17,0 175 87 12,50
B00301011750 17.5 188 93 14.00
B00301011800 18,0 188 93 14,00
B00301011850 18.5 188 93 14.00
B00301011900 19,0 188 93 14.00
B00301011950 19.5 201 100 16.00
B00301012000 20,0 201 100 16,00
B00301012100 21,0 201 100 16.00
B00301012200 22 215 107 18.00
B00301012300 23,0 215 107 18.00
B00301012400 24 231 115 20.00
B00301012500 25,0 231 115 20.00
B00301012600 26 231 115 20.00
B00301012700 27,0 247 124 22.40
B00301012800 28,0 247 124 22.40
B00301012900 29,0 247 124 22.40
B00301013000 30 247 124 22.40
B00301013200 32 265 133 25.00
B00301013300 33,0 265 133 25.00
B00301013500 35 284 142 28.00
B00301013600 36,0 284 142 28.00
B00301013800 38,0 305 152 31.50
B00301014000 40 305 152 31.50

اطلاعات بیشتر

لطفا سایز مته برقو دستی ته کنیک خود را انتخاب نمایید:

سايز 2,0 ميليمتر, سايز 2.5 ميليمتر, سايز 3,0 ميليمتر, سايز 3.5
ميليمتر, سايز 4,0 میلیمتر, سايز 4,5 ميليمتر, سايز 5,0 ميليمتر, سايز 5,5
ميليمتر, سايز 6,0 ميليمتر, سايز 6,5 ميليمتر, سايز 7,0 ميليمتر, سايز 7.5
ميليمتر, سايز 8,0 ميليمتر, سايز 8,5 ميليمتر, سايز 9,0 ميليمتر, سايز 9.5
ميليمتر, سايز 10,0 ميليمتر, سايز 10.5 ميليمتر, سايز 11,0 ميليمتر, سايز 11,5 ميليمتر, سايز 12,0 ميليمتر, سايز 12.5ميليمتر, سايز 13,0ميليمتر, سايز 13.5ميليمتر, سايز 14,0ميليمتر, سايز 14.5ميليمتر, سايز 15,0ميليمتر, سايز 15.5ميليمتر, سايز 16,0ميليمتر, سايز 16.5ميليمتر, سايز 17,0ميليمتر, سايز 17.5ميليمتر, سايز 18,0ميليمتر, سايز 18.5ميليمتر, سايز 19,0ميليمتر, سايز 19.5ميليمتر, سايز 20,0ميليمتر, سايز 21,0ميليمتر, سايز 22ميليمتر, سايز 23,0ميليمتر, سايز 24ميليمتر, سايز 25,0ميليمتر, سايز 26ميليمتر, سايز 27,0ميليمتر, سايز 28,0ميليمتر, سايز 29,0ميليمتر, سايز 30ميليمتر, سايز 32ميليمتر, سايز 33,0ميليمتر, سايز 35ميليمتر, سايز 36,0
ميليمتر, سايز 38,0ميليمتر, سايز 40ميليمتر