اچار الن طول کوتاه جیبی شش گوش سرتوپی 018-603

اچار الن طول کوتاه جیبی شش گوش سرتوپی 018-603

آچار آلن طول کوتاه جیبی  شش گوش سرتوپی BALL NOSE HEX  SHORT

اچار آلن باطول کوتاه  کد 603 از سایز 1.5  الی 8 میلی متردر بسته بندی 8عددی با حالت چاقوی جیبی  فانتزی مخصوص DOGHER . اچار الن سرگرد دارای سری ( کله گی) توپی شکل است که استفاده از این وسیله را در راستاهایی غیر از محور پیج میسر میسازد.این آچار به صورت رُند و همیشگی تولید می شود، و در صورت درخواست با دیگر ابعاد به صورت سفارشی و مخصوص نیز قابل تولید است .

توضیحات

اچار الن طول کوتاه جیبی شش گوش سرتوپی 018-603

همه خواص آچار های آلن در این آچارهها نیز مشهود است و ازجمله :

سخت بودن(crV  SHATTER  PROFF ) ضد لهیدگی وضد خرد شدن،  در عین حال منعطف بودن ( FLEXIBLE )،  این انعطاف آنقدر باید باشد که بعضاً کارگران یک لوله به سر آزاد آن، گذاشته و با گشتاور زیاد آن را میپیچانند،  این اچار با  این قابلیتهایی که توضیح دادیم باید مقاوم باشد و یک کار ایی مطلوب و عالی را رقم بزند .