انبر قفلی زنجیری دوگر

  • توضیحات تکمیلی

توضیحات تکمیلی

لطفا سایز انبر قفلی زنجیری دوگر را انتخاب نمایید

سایز یک سر 450 یک سر 18 میلی متر