آچار دو سر رینگ دوگر

آچار دو سر رینگ دوگر

 • از 6 x 7 به 46 x 50 میلیمتر.
 • در اینچ از 1/4 “-5/16” به 1.1 / 8 “-1.1 / 4”.
 • طول از 170 تا 526 میلیمتر.
 • 75 لایه
  آچار دو سر رینگ  دوگر با آلیاژ فولاد و کروم وانادیوم 54 HRc ساخته شده است.                                                                                                                        لطفا سایز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
پاک کردن

توضیحات

آچار دو سر رینگ دوگر

 • از 6 x 7 به 46 x 50 میلیمتر.
 • در اینچ از 1/4 “-5/16” به 1.1 / 8 “-1.1 / 4”.
 • طول از 170 تا 526 میلیمتر.
 • 75 لایه
  آچار دو سر تخت دوگر ساخته شده با آلیاژ فولاد و کروم وانادیوم، 54 HRc، حداکثر عملکرد بدون سایش، توزیع بار مطلوب و تثبیت سریع، طراحی آن  به گونه ایی می باشد سطح تماس ماکزیمم برای کاهش خسارت در نتایج را در این آچار در بردارد.

اطلاعات بیشتر

لطفا سایز آچار دو سر رینگ دوگر را انتخاب کنید

سایز یک سر 7 یک سر 6 میلی متری, سایز یک سر 9 یک سر 8 میلی متری, سایز یک سر 10 یک سر 8 میلی متری, سایز یک سر 11 یک سر 10 میلی متری, سایز یک سر 12 یک سر 10 میلی متری, سایز یک سر 13 یک سر 12 میلی متری, سایز یک سر 14 یک سر 12 میلی متری, سایز یک سر 15 یک سر 13 میلی متری, سایز یک سر 17 یک سر 13 میلی متری, سایز یک سر 15 یک سر 14 میلی متری, سایز یک سر 17 یک سر 16 میلی متری, سایز یک سر 19 یک سر 17 میلی متری, سایز یک سر 19 یک سر 18 میلی متری, سایز یک سر 22 یک سر 19 میلی متری, سایز یک سر 22 یک سر 20 میلی متری, سایز یک سر 23 یک سر 21 میلی متری, سایز یک سر 24 یک سر 22 میلی متری, سایز یک سر 26 یک سر 24 میلی متری, سایز یک سر 27 یک سر 24 میلی متری, سایز یک سر 28 یک سر 25 میلی متری, سایز یک سر 29 یک سر 27 میلی متری, سایز یک سر 30 یک سر 27 میلی متری, سایز یک سر 32 یک سر 30 میلی متری, سایز یک سر 36 یک سر 32 میلی متری, سایز یک سر 41 یک سر 36 میلی متری, سایز یک سر 46 یک سر 41 میلی متری, سایز یک سر 50 یک سر 46 میلی متری