آچار آلن شش گوش سر توپی دوگر کد 037-605

آچار آلن شش گوش سر توپی دوگر کد 037-605

اچارآ لن باطول فوق بلند کد 605از سایز1.5  الی 6 میلی متردر بسته بندی 7 عددی فانتزی  آچارآلن سرتوپی شکل است که استفاده از این وسیله را در راستاهایی غیر از محور پیج میسر میسازد.

  • توضیحات

توضیحات

اچار الن شش گوش سر توپی میلی متری EXTRA LONG BALL NOSE HEX

—– COD  605  اچار آ لن باطول فوق بلند کد 605از سایز1.5  الی 6 میلی متردر بسته بندی 7 عددی فانتزی

اچار الن سرتوپی شکل است که استفاده از این وسیله را در راستاهایی غیر از محور پیج میسر میسازد. این آچار به صورت روند وهمیشگی تولید مشود و در صورت درخواست  با دیگر ابعاد به صورت سفارشی ومخصوص نیز قابل تولید است .

همه خواص اچار های الن در این اچارهها نیز مشهود است و ازجمله :

سخت بودن( crV  SHATTER  PROFF ) ضد لهیدگی وضد خرد شدن , در عین حال منعطف بودن  ( FLEXIBLE ) که این انعطاف انقدر باید باشد که بعضا کارگران یک لوله به سر ازاد آن گذاشته و با گشتاور زیاد ان را میپیچانند. این آچار با این قابلیتهایی که توضیح دادیم باید مقاوم باشد و یک کار ایی مطلوب و عالی را رقم بزند .