آچار آلن شش گوش سر توپی دوگر کد 037-605

آچار آلن شش گوش سر توپی دوگر کد 037-605

اچارآ لن باطول فوق بلند کد 605از سایز1.5  الی 6 میلی متردر بسته بندی 7 عددی فانتزی  آچارآلن سرتوپی شکل است که استفاده از این وسیله را در راستاهایی غیر از محور پیج میسر میسازد.

توضیحات

اچار الن شش گوش سر توپی میلی متری EXTRA LONG BALL NOSE HEX

—– COD  605  اچار آ لن باطول فوق بلند کد 605از سایز1.5  الی 6 میلی متردر بسته بندی 7 عددی فانتزی

اچار الن سرتوپی شکل است که استفاده از این وسیله را در راستاهایی غیر از محور پیج میسر میسازد. این آچار به صورت روند وهمیشگی تولید مشود و در صورت درخواست  با دیگر ابعاد به صورت سفارشی ومخصوص نیز قابل تولید است .

همه خواص اچار های الن در این اچارهها نیز مشهود است و ازجمله :

سخت بودن( crV  SHATTER  PROFF ) ضد لهیدگی وضد خرد شدن , در عین حال منعطف بودن  ( FLEXIBLE ) که این انعطاف انقدر باید باشد که بعضا کارگران یک لوله به سر ازاد آن گذاشته و با گشتاور زیاد ان را میپیچانند. این آچار با این قابلیتهایی که توضیح دادیم باید مقاوم باشد و یک کار ایی مطلوب و عالی را رقم بزند .