Hassas


کمپانی حساس

کمپانی Hassas

این کمپانی ترک با قدمتی بیش از نیم قرن تجربه درزمینه ساخت ماشینهای سنگ زنی و ابزار تیزکنی دقیق وظریف یک از کمپانیهای خوش تکنیک و خلاق دراین زمینه محسوب میگردد. ماشین آلاتی که در این کارخانه تولید میشود دارای جمیع تکنیکهای اروپایی و امریکایی است و کمترین حجم و فضا را در ساخت ماشینها در نظر گرفته اند, بطوریکه بعضی از انها در حد یک صندلی راحتی هستند اما قادر به کارهای بزرگی چون تیز کنی مته وقلاویز فرز و قلم های جوشی و تول بیتها هستند.

محصولات این کارخانه مناسب برای همه کارگاهها و کارخانجات میباشد وبا داشتن یک دستگاه چند منظوره قادر هستندهمه نیازهای ابزار سازی و ابزار تیز کنی یک مجموعه تولید ی را برطرف نمایند .

به مجموعه عکسهایی از ماشین آلات دقیق وظریف این کارخانه توجه فرمایید :

ماشینهای سنگ زنی و ابزار تیزکنی
ماشینهای سنگ زنی و ابزار تیزکنی
ماشینهای سنگ زنی و ابزار تیزکنی

ماشینهای سنگ زنی و ابزار تیزکنی
ماشینهای سنگ زنی و ابزار تیزکنی
ماشینهای سنگ زنی و ابزار تیزکنی

ماشینهای سنگ زنی و ابزار تیزکنی
ماشینهای سنگ زنی و ابزار تیزکنی