اینسرت تراشکاری

اینسرت تراشکاری

اینسرت  تراشکاری (الماس تراشکاری) ابزارهایی قابل تعویض  که دارای لبه با قابلیت برش ، برای براده برداری و برش کاری روی فلزات استفاده میشود تا بتوان فلزات را به طرح و شکل مورد نظر تبدیل نمود که شکل بسته به نوع کارایی که ما از آن فلز داریم متفاوت می باشد. اینسرت تراشکاری (الماس تراشکاری) به انواع مختلف تقسیم میشود. هندسه و موارد استفاده اینسرت تراشکاری اینسرت تراشکاری دارای اشکال هندسی متفاوتی می باشد مدور یا اینسرت های  دایره وار برای...