رنگ بندی برای قلاویزهای ماشینی

رنگ بندی برای قلاویزهای ماشینی

رنگ بندی برای قلاویزهای ماشینی

رنگ بندی برای قلاویزهای ماشینی

رنگ بندی برای قلاویزهای ماشینی , همانطوریکه  در جدول مشخص شده است رنگ ها با تعاریف ذیل توانمدی خود را برای مصرف کننده هویدا می سازد:

  • ♦رنگ آبی مناسب برای متریال با سختی متوسط می باشد.
  • رنگ سفید برای متریال ترد و شکننده می باشد.
  • ♦رنگ زرد  برای متریال نرم می باشد.
  • ♦رنگ سبز برای متریال داکتیلی می باشد.
  • ♦رنگ قرمز برای متریال  سخت می باشد.

این روش بیان یکی از شیوه هایی است که آموزش و یادگیری آن خیلی سریع می باشد، لذا حالت کاملاً کلی گویی دارد.

اما روش های دیگری هم وجود دارد که کمی فنی و پیچیده  تر هستند و آنها نام گذاری در جداول مربوط به انتخاب متریال می باشد، یقیناً دراین روش آموزش به مصرف کنندهسخت تر می باشد و مصرف کننده می بایست به اطلاعات فنی اشراف داشه، تا بتواند از این جداول استفاده کند.

 

کاتالوگ اختصاصی و های تک(MTE Orange)

کمپانی ماکیناتاکیم، اخیراً  کاتالوگی ارائه کرده به نام “MTE Orange ” که کاربرد قلاویز ها را با 6 (شش) رنگ مشخص کرده و هر رنگ دارای خواص مشخصی برای یک نوع و یا یک گروه متریال می باشد،  اما این ساختار قلاویز ها در این رنگ ها دیده نمی شود و فقط  از مطالعه کاتالوگ می توان آنها را شناخت.

این رنگ ها با مشخصه هایی چون :

رنگ آبی : مخصوص انواع فولاد  و 25 دسته مواد مورد استفاده عمومی

رنگ زرد:  انواع فولاد ضد زنگ  و 12 دسته  مواد مورد استفاده عمومی

رنگ قرمز: مخصوص انواع چدن و 1225 دسته مواد مورد استفاده عمومی

رنگ سبز مغز پسته ایی : مخصوص 13 نوع متریال آلومنیومی، 14 نوع متریال مسی، 3 نوع متریال منگنز دار و 12 نوع متریال فیبری و باکالیتی

رنگ نارنجی: مخصوص انواع متریال تیتانیومی ونیکی و 9 دسته مواد مورد استفاده عمومی

رنگ طوسی: مخصوص انواع متریال سخت شامل ولدکس، هاردوکس،آرموکس و حتی فولادهای تند براز از خانوادهHss &HSSE ، که این رنگ علامت شاخص متریال سخت است و موادی  تا سختی HRC 65  را در بر می گیرد.

کمپانی سازنده برای همه این مواد قلاویز مناسب طراحی کرده، که اعم قلاویزها قادرند چند نوع مواد را در آنِ واحد جوابگو باشند و با نام های خاصی آنها را مشخص کرده اند، که هر کدام از این نام ها و مشخصه ها برای چندین نوع متریال و بعضاٌ چندین گروه متریال مناسب می باشند.
این نام ها و مشخصه ها هر کدام با چندین نوع coating (روکش) این قابلیت را پیدا می کنند که بتوانند روی یک متریال دیگر  قدرت رزوه زنی پیدا کند و نام هایی چون:

SATURN, URANUS, MARS, VENUS, NEPTUN, GALAKSI, GALAKSI OVM, MERKUR, JUPITER  برای همه انتخاب ها در نظر گرفته  شده است.

 

اینک می پردازیم به اینکه هر یک از این اسامی که نوعی گرید(سطح بندی) محسوب می شوند، قابلیت رزوه زنی چند نوع متریال (چند نوع رنگ) را دارند.

این روش یکی از روش های مطلوب در انتخاب قلاویز مناسب برای هر متریال می باشد.

GALAKSI  با روکش TIN  و شیار مستقیم 3 فلوت ساخته شده از متریال HSS-E  فرم B  سیستم متریک دندانه نرمال M :

مناسب برای متریال گروه آبی P 1.1 – P1.4

GALAKSIمناب برای متریال گروه زرد M2.1-M2.2

GALAKSI  مناسب برای متریال گروه  رنگ سبز مغز پسته ایی N4.5-N4.7-N4.8


GALAKSI با روکش TIN  و شیار مستقیم 3 فلوت  ساخته شده از متریال-PM فرم B  سیستم متریک دنده ریز MF:

مناسب برای متریال گروه آبی P1.1-P1.4

GALAKSI مناسب برای متریال گروه زرد M2.1-M2.2

GALAKSI مناسب برای متریال گروه رنگ سبز مغز پسته ایی N4.5-N4.7-N4.8


 

GALAKSI با روکش TIN  و شیار مارپیچ از متریال HSS-E  و فرم C

مناسب برای متریال گروه آبی p1.1-p1.4

GALAKSI  مناسب برای متریال گروه رنگ سبز مغز پسته ای N4.5-N4.7-N4.8

این نوع قلاویز با روکش های TICN-STAR-BM  نیز به سفارش مشتری، قابل تولید می باشد.


GALAKSI  با روکش TIN  و شیار مارپیچ از متریال PM  و فرم C

مناسب برای متریال گروه آبی P 1.1-P1.4

GALAKSI مناسب برای متریال گروه رنگ سبز مغز پسته ایی N4.5-N4.7-N4.8

این نوع قلاویز با روکش های TICN-STAR-BM  نیز به سفارش مشتری، قابل تولید می باشد.


NEPTUN  با روکش TIN  وشیار مستقیم 3 فلوت از متریال HSS-E سیستم متریک نرمال M

مناسب برای  متریال گروه آبی  P1.1-P1.5

NEPTUN  مناسب برای متریال گروه زرد M2.1-M2.3

NEPTUN  مناسب برای برای متریال گروه رنگ قرمز K3.2-K3.3

NEPTUN  مناسب برای متریال گروه رنگ سبز مغز پسته ایی N4.2-N4.3


NEPTUN  با روکش TIN  وشیار مستقیم 3 فلوت از متریال PM سیستم متریک نرمال M

مناسب برای متریال گروه آبی P1.1-P1.5

NEPTUN  مناسب برای متریال گروه زرد M2.1-M2.3

NEPTUN  مناسب برای برای متریال گروه رنگ قرمز K3.2-K3.3

NEPTUN  مناسب برای متریال گروه رنگ سبز مغز پسته ایی N4.2-N4.3


NEPTUN  با روکش TIN  وشیار پیچشی از متریال  HSS-E سیستم متریک نرمال M

مناسب برای متریال گروه آبی P1.1-P1.5

NEPTUN  مناسب برای متریال گروه زرد M2.1-M2.3

NEPTUN  مناسب برای برای متریال گروه رنگ قرمز K3.2-K3.3

NEPTUN  مناسب برای متریال گروه رنگ سبز مغز پسته ایی N4.2


NEPTUN  با روکش TIN  وشیار پیچشی از متریال  PM   سیستم متریک نرمال M

مناسب برای متریال گروه آبی P1.1-P1.5

NEPTUN  مناسب برای متریال گروه زرد M2.1-M2.3

NEPTUN  مناسب برای برای متریال گروه رنگ قرمز K3.2-K3.3

NEPTUN  مناسب برای متریال گروه رنگ سبز مغز پسته ایی N4.2


NEPTUN  با روکش TIN  وشیار مستقیم  4 فلوت از متریال HSS-E

مناسب برای متریال گروه آبی P1.3-P1.5

NEPTUN  مناسب برای برای متریال گروه رنگ قرمز K3.1-K3.3

NEPTUN  مناسب برای متریال گروه رنگ سبز مغز پسته ایی N4.9


VENUS با روکش TIN  وشیار مستقیم  3 قلوت از متریال HSS-E سیتم متریک

VENUS مناسب برای متریال گروه آبی P1.2-P1.4

VENUS مناسب برای متریال گروه زرد M2.1-M2.2

VENUS مناسب برای متریال گروه رنگ سبز مغز پسته ایی N4.5-4.7-4.8


 

VENUS با روکش TIN  وشیار مستقیم  3 قلوت از متریال PM  سیتم متریک

VENUS مناسب برای متریال گروه آبی P1.2-P1.4

VENUS مناسب برای متریال گروه زرد M2.1-M2.2

VENUS مناسب برای متریال گروه رنگ سبز مغز پسته ایی N4.5-4.7-4.8


VENUS با روکش TIN  وشیار مستقیم  از متریال HSS-E و متریال PM

VENUS مناسب برای متریال گروه زرد M2.1-M2.2


MARS با روکش STAR  و شیار مستقیم از متریال HSS-Eو متریال PM

MARS مناسب برای متریال گروه رنگ قرمز K3.1-K3.3


MARS با روکش STAR  و شیار مستقیم از متریال HSS-Eو متریال PM

MARS مناسب برای متریال گروه رنگ آبی  P1.5-P1.6

MARS مناسب برای متریال گروه رنگ قرمز K3.1

MARS مناسب برای متریال گروه رنگ سبز مغز پسته ایی N4.6-N4.9


 

URANUS با روکش TIN  و  BM شیار مستقیم از متریال   HSS-E فلوت 4

سیستم متریک M

URANUS  مناسب برای متریال گروه رنگ سبز مغز پسته ایی N4.6


URANUS با روکش TIN و BM  شیار مستقیم از متریال 3 HSS-E  فلوت با سیستم متریک M

URANUS  مناسب برای متریال گروه رنگ سبز مغز پسته ایی N4.1-4.2


URANUS با روکش TINو BM  شیار پیچشی  از متریال  HSS-E  سیستم متریک M- مخصوص آلومنیوم(َAL)

URANUS  مناسب برای متریال گروه رنگ سبز مغز پسته ایی N4.1


URANUS با روکش TIN و BM  شیار پیچشی  از متریال  HSS-E  سیستم متریک M- مخصوص مس (َCU)

URANUS  مناسب برای متریال گروه رنگ آبی  P1.1-P1.4

URANUS  مناسب برای متریال گروه زرد M2.1-M2.3

URANUS  مناسب برای متریال گروه رنگ سبز مغز پسته ایی N4.2-4.4-4.7-4.8

 


SATURN  با روکش STAR  شیار پیچشی از متریال PM  سیستم متریک M- مخصوص TI-NI  چپ تراش 15 درجه

SATURN  مناسب برای متریال گروه آبی P1.6

SATURN  مناسب برای متریال گروه زرد M2.3

SATURN  مناسب برای متریال گروه رنگ سبز مغز پسته ایی N4.7-N4.9

SATURN  مناسب برای متریال گروه رنگ نارنجی M5.2


SATURN  با روکش STAR  شیار پیچشی از متریال PM  سیستم متریک M- مخصوص TI-NI  راست  تراش 15 درجه

SATURN  مناسب برای متریال گروه آبی P1.1-P1.4

SATURN  مناسب برای متریال گروه زرد M2.1-M2.3

SATURN  مناسب برای متریال گروه رنگ سبز مغز پسته ایی N4.7-N4.9

SATURN  مناسب برای متریال گروه رنگ نارنجی M5.2


MERKUR  با روکش STAR شیار مستقیم از متریالPM4  فلوت فرم C  با سیستم متریک M

MERKUR مناسب برای متریال گروه رنگ طوسی H6.1-H6.2 ، مخصوص انواع متریال سخت شامل ولدکس، هاردوکس،ارموکس.


JUPITER  با روکش STAR  شیار مستقیم از متریال 3 PM فلوت فرم B

با سیستم متریک M

JUPITER   مناسب برای متریال گروه آبی P1.1-P1.4

JUPITER  مناسب برای متریال گروه زرد M2.1-M2.2

JUPITER  مناسب برای متریال گروه رنگ قرمز  K3.3

JUPITER  مناسب برای متریال گروه رنگ سبز مغز پسته ایی N6.2-N6.5


JUPITER  با روکش STAR  شیار مستقیم از متریال 4 PM فلوت فرم C

با سیستم متریک M

JUPITER   مناسب برای متریال گروه قرمز  K3.1-K3.3

JUPITER  مناسب برای متریال گروه سبز مغز پسته ایی N4.3-N4.6-N4.9


JUPITER  با روکش STAR  شیار پیچشی از متریال  PM سیستم متریک M  راست تراش 15 درجه – فرم C

 

JUPITER   مناسب برای متریال گروه آبی   P1.1-P1.4

JUPITER   مناسب برای متریال گروه قرمز   K3.3

JUPITER  مناسب برای متریال گروه سبز مغز پسته ایی N4.2-N6.3


GALAKSI OVM  با روکش TIN بدون فلوت  از متریال HSSE  سیستم متریک M راست تراش – فرم C

GALAKSI OVM  مناسب برای متریال گروه آبی P1.1-P1.3

GALAKSI OVM  مناسب برای متریال گروه زرد  M2.2

GALAKSI OVM  مناسب برای متریال گروه سبز پسته ایی N4.2-N4.5


GALAKSI OVM  با روکش STAR بدون فلوت  از متریال PM   سیستم متریک M راست تراش – فرم C

GALAKSI OVM  مناسب برای متریال گروه آبی P1.1-P1.3

GALAKSI OVM  مناسب برای متریال گروه زرد  M2.2

GALAKSI OVM  مناسب برای متریال گروه سبز پسته ایی N4.2-N4.5

 

 

 

رنگ بندی برای قلاویزهای ماشینی

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری پست

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *